فعاليت هاي علمي - پژوهشي

 

 

دبیر پنجمین همایش امنیت اطلاعات و پدافند سایبری

بهمن 1395 - مجتمع آموزشی رفاهی شرکت ملی نفت

   

عضو كميته خبرگان تدوين سند راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ايران

در برنامه پنجم توسعه 1394-1390

   
توليد و توسعه نرم افزار اتوماسيون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد الكترونيكي، ثبت شده در مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال
     
توليد و توسعه سيستم مديريت يادگيري (LMS) دانشگاه آزاد اسلامي واحد الكترونيكي، ثبت شده در مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال
   
مدیر مسئول مجله International Journal of Information, Security and Systems Management
عضو کمیته علمی دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده ITPF 2010 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مدیر پروژه برون دانشگاهی " طراحی و تولید منابع علمی پدافند غیر عامل ICT " مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی و سازمان پدافند غیر عامل فاوا