تألیف و ترجمه کتب

 

     
تألیف: تألیف: ترجمه:
آشنایی با اصول امنیت محیطی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تحلیل آماری چند متغیره (تحلیل نرم افزاری آزمون هاي چندمتغیره در پژوهش هاي علوم مدیریت) بهترین ها در امنیت اطلاعات
     
     
ترجمه: ترجمه: ترجمه:
استراتژی ملی ایالات متحده آمریکا برای فضای تبادل اطلاعات امن معماری امنیت اطلاعات (جلد 1 و 2) نفوذ به ذهن بشر ( روش‌های مهندسی‌ اجتماعی و اقدامات متقابل امنیتی )