سوابق اجرایی

 

 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رئیس مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری و دبیر شورای عالی افتا ، 3 سال
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی ، از سال 1386 تا 1391

عضو شورای پژوهشی گمرک جمهوری اسلامی ایران ، 3 سال

عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت داده ورزی سداد

عضو شورای عالی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی ، از سال 1392
استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران